Leren tijdens de Corona-maatregelen

  • 19 maart 2020

Beste ouders
Beste leerlingen

 

Zoals jullie weten, hebben we als school de opdracht gekregen om voor alle leerlingen de nodige alternatieve vormen van leren te voorzien.
Dit is een uitdaging die we vandaag uitvoerig besproken hebben met het hele team. We hebben de nodige afspraken gemaakt en vanaf morgen werken de leerkrachten dit ‘afstandsonderwijs’ verder uit. Vanaf woensdag 18 maart 2020 kunnen jullie aan de slag!

 

Waarom doen we dit?

Omdat het geen goed idee is om 5 weken lang uit de structuur die de school biedt te vallen en alle contact met de medeleerlingen, de leerkrachten en de leerinhouden te verliezen.

 

Wat bieden we aan?

Op de startpagina van smartschool kan je aan de linkerzijde een nieuw vak vinden. Voor de 1ste graad draagt dit het kenmerk ‘indirecte instructie’, voor de 2de graad ‘viraal materiaal’ en voor de 3degraad ‘corona cursus’.

In het vaknieuws (dat onmiddellijk verschijnt als je het vak open klikt) zal je in een bericht van je mentor lezen wat er van jou verwacht wordt.
De 2 mapjes die je verder binnen dit vak zeker in het oog moet houden, zijn de ‘leerpaden’ en de ‘oefeningen’. Daarin vind je een verwijzing naar alle opdrachten.

 

Je kan wekelijks met iedere leerkracht contact maken via ‘Smartschool live’ op het daartoe voorziene moment. Zo kan je vragen stellen over de opdrachten die je kreeg. Je kan met meerdere leerlingen tegelijk ‘praten’ met de leerkracht.
Verder zal iedere leerkracht regelmatig schriftelijk feedback geven over het door jou geleverde werk.

 

Wat nog belangrijk is:

  •  De opdrachten die je krijgt, gaan over leerinhouden die reeds in de les aan bod kwamen.
  •  Aan de feedback van de leerkracht kan een punt gekoppeld worden, maar dit telt niet mee voor je rapport.
  •  De 1ste week na de paasvakantie komen de leerkrachten kort terug op de opdrachten die je in deze periode kreeg.
  •  In de 2de week na de paasvakantie kunnen de leerkrachten ook toetsen afnemen die bij deze opdrachten horen.
  •  Opdrachten die reeds voor het opschorten van de lessen gegeven werden, maar waarvan de deadline in de volgende weken ligt moeten nog steeds op het voorziene moment worden ingediend.
  •  Kan je thuis niet werken aan digitaal materiaal, dan mag je een bericht sturen naar mevrouw Huygens of meneer Deconinck om af te spreken wanneer je op school kan komen werken.`

 

Oproep aan de ouders:

Ook al gaat het in ons geval over grote kinderen die al behoorlijk zelfstandig kunnen zijn, toch is het goed om met uw kind te praten over wat er verwacht wordt en waarom dit belangrijk is. Maak samen afspraken over de dag – en weekindeling en neem het schoolwerk daarin op. Het is belangrijk om de slaagkansen van uw kind niet te laten lijden onder deze onvoorziene omstandigheden.

 

Ter info:

De school blijft telefonisch bereikbaar tussen 8.30u en 15.30u (12u op woensdag).

 

Zorg goed voor jezelf en elkaar!