Ons studieaanbod

Klik in dit overzicht op een studierichting om meer te weten te komen

Domeinen Finaliteit Doorstroom Dubbele finaliteit Finaliteit arbeidsmarkt
7de specialisatiejaar
Taal en Cultuur     FA TC 4-1
Voeding en Horeca    
3de graad
Taal en Cultuur DF TC 2 FA TC 3-1
Sport DF S 2&3
Voeding en Horeca FA VH 3-2
2de graad
Taal en Cultuur DF TC 2
Sport DF S 2&3
Voeding en Horeca
1ste graad
Middel 37.png Opties (enkel 2A)
- Moderne talen en Wetenschappen
- STEM-wetenschappen
- Voeding en Horeca
- Sport

Groei-uren

Instructie & Werktijd

Wegwijzers (Enkel 1A)
- STEM
-Cultuur en Gastronomie
- Sport
Middel 35.png Opties (enkel 2B)
- Voeding en Horeca
- Sport

Groei-uren

Instructie & Werktijd

Wegwijzers (Enkel 1B)
- Cultuur en Gastronomie
- Sport

 

Start je in de 1ste graad?

Onze school kiest voor een brede eerste graad, waardoor leerlingen na de lagere school nog geen studiekeuze maken. De leerlingen kunnen hun talenten verder ontdekken en proeven van verschillende studiedomeinen in onze A- en B-stroom. De leerling ziet waar hij/zij sterk in is en kan al doelgericht voorbereiden op de tweede, meer specifieke graad.

We stelden een complementair en gemotiveerd kernteam van vak-experten samen rond elke klasgroep. Zo bouwen we aan een positieve en sterke band tussen experten en leerlingen en zetten we in op een vertrouwde en warme omgeving, net zoals in de lagere school.

Wat betekent dat, de 2de graad?

Welkom in de 2de graad van het secundair onderwijs!
Je maakt nu voor de 1ste keer een echte keuze, niet alleen tussen verschillende studierichtingen maar ook tussen verschillende finaliteiten.

Ben je geslaagd in 2A? Dan kan je naar elk van de 3 finaliteiten overgaan. Hou bij je keuze zeker rekening met de adviezen die je van je leerkrachten kreeg in het 2de jaar.
Ben je geslaagd in 2B? Dan kan je naar een studierichting uit de finaliteit arbeidsmarkt. In uitzonderlijke gevallen kan je ook naar 1 van de andere finaliteiten.

Heb je geen getuigschrift van de 1ste graad, maar word je voor 31 december 15 jaar? Dan kan je naar het 3de jaar in de finaliteit arbeidsmarkt.

Maak je keuze steeds op basis van je talenten en interesses. We hebben je in de 1ste graad van heel wat onderwerpen laten proeven. Gaandeweg hebben we samen ook gemerkt dat sommige zaken jou niet echt aanspreken. De leerkrachten hebben jou meermaals adviezen en feedback gegeven. Gebruik alle informatie die je kon verzamelen om een goeie keuze te maken.

Kijk voor ons aanbod hierboven naar het overzicht van de studierichtingen!

Wat gebeurt er in de 3de graad?

Welkom in de 3de graad van het secundair onderwijs!

In de 2de graad heb je gekozen voor een welbepaalde studierichting en finaliteit.
In de 3de graad kan je ervoor kiezen om verder te gaan op de ingeslagen weg. Maar misschien vind je dat toch niet zo’n goed idee of kreeg je van je leerkrachten uit de 2de graad het advies om iets anders te doen?

Het is heel belangrijk bij de aanvang van de 3de graad nog eens goed na te denken over je studiekeuze. Na 15 januari (in het 5de jaar) is het immers niet meer mogelijk om van studierichting te veranderen.

Maak je keuze steeds op basis van je talenten, je interesses, de adviezen van je leerkrachten en de resultaten van de voorbije jaren.

In de finaliteit arbeidsmarkt raden wij je altijd aan om een 7de jaar te volgen. Naast een verdere specialisatie in jouw vakgebied levert dit je ook een diploma secundair onderwijs op.

Kijk voor ons aanbod hierboven naar het overzicht van de studierichtingen!

Finaliteit

"Finaliteit Doorstroom (ASO)" is een brede theoretische vorming die voorbereidt op verder studeren.

"Dubbele finaliteit (TSO)" betekend een algemene (theoretische) vorming in combinatie met technische vakken en praktijkvakken. Afhankelijk van de studierichting word je eerder voorbereid op verder studeren of op de arbeidsmarkt.

In "Finaliteit Arbeidsmarkt (BSO)" ligt de nadruk op de praktijk. Je doet zélf, probeert zélf en krijgt zo ervaring in het beroep. Je wordt voorbereid op de arbeidsmarkt.