Schoolraad van GO! Campus Wemmel

Taken en functies van de schoolraad

Zoals wettelijk bepaald worden alle vier schooljaren verkiezingen georganiseerd voor de schoolraad. Daarin zetelen 3 ouders, 3 personeelsleden en 2 vertegenwoordigers uit de sociale/economische/culturele partners of omgeving van de school. (Indien er een leerlingenraad is, kunnen ook 3 leerlingen adviserend lid zijn van de schoolraad).

De schoolraad is mee verantwoordelijk voor de organisatie en leiding van de school. Ze is daarin stemgerechtigd of adviserend, naargelang het onderwerp, en heeft dus terdege invloed op het gevoerde schoolbeleid. Zo dient de schoolraad haar akkoord te geven over onderwerpen als de aanwending van de beschikbare lesuren, de GOK-uren en –werking, de organisatie van de toezichten enzovoort. In onze school wordt de schoolraad en haar plaats in het schoolbeleid en –management ernstig genomen. Er wordt zo'n vier maal per jaar vergaderd.

De school van onze school is onderverdeeld in twee groepen: een schoolraad voor de eerste graad en een schoolraad voor de tweede en derde graad.

Leden van de schoolraad van de 1ste graad

Sanne Huygens (directeur)

Jeannine Hermans (voorzitter)

 

 

Marc Deconinck (secretaris)

 

 

Lena De Kempeneer

 

 

 

Chantal Lauwers

 

 

 

Valerie Van Ossel

 

 

 

Benny Van Den Bossche

 

 

 

Catherine Bomans

 

 

 

Nathalie Robbe
 

 

Leden van de schoolraad van de 2de en 3de graad

Sanne Huygens (directeur)

Ilse Dierickx (voorzitter)

 

 

Marc Deconinck (secretaris)

 

 

Petra Vanoppen

 

 

 

Karen Van Lierde

 

 

 

Geert Cleymans

 

 

 

Sandy De Neef

 

 

 

Olivier Dumoulin

 

 

 

Monique Van Bever